Dementieonderzoek is van levensbelang

De opbrengst van de Rotterdam Memory Walk wordt besteed aan de ontwikkeling van post-diagnostische zorg op maat, voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. Goede post-diagnostische zorg biedt mensen namelijk handvatten om het leven met dementie zo prettig en draaglijk mogelijk te maken, en stelt mensen met dementie in staat zelf nog mee te beslissen over hun eigen toekomst. Het vergroot de kwaliteit van leven, voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers.

 

Dementie

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. Daardoor kan iemand zijn handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan aankleden, medicijnen innemen, bereiden van eten of rekeningen betalen. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.

Mensen met dementie leven gemiddeld 6,5 jaar met deze ziekte voordat de definitieve diagnose wordt vastgesteld. Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Eén op de drie vrouwen krijgt dementie, bij mannen is dit 1 op de zeven. Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Op dit moment hebben ca 290.000 Nederlanders dementie, de verwachting is dat dit in 2040 een half miljoen zijn. In Nederland zijn ongeveer 800.000 mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.

Dementie is volgens artsen en onderzoekers de ziekte met de hoogste ziekte- en zorglast. Er is nog geen behandeling voor dementie. Daarom is een tijdige diagnose en een goede opvolging hiervan van levensbelang. Op dit moment is de post-diagnostische zorg die geleverd wordt in regio Rotterdam gefragmenteerd en vaak ad hoc; het richt zich daarbij m.n. op problemen die zich nú voordoen. Omdat op het moment van diagnose er nog geen sprake is van een directe hulp- en zorgvraag, is tot op heden de post-diagnostische zorg duidelijk onderbelicht gebleven. 

 

Samen voor een gezonde toekomst!

 

Wil je meer weten over lopende onderzoeken voor dementie? 

Lees verder